خاموشی


دریافت

امام حسن علیه السلام

نِعمَ العَونُ الصَّمتُ فی مَواطِنَ کثیرَهٍ‏ و إن کُنتَ فَصِیحا؛

در بسیارى جاها، خاموشى، یاورى نیکو است؛ هرچند سخنور باشى.

معانی الأخبار: ص401، ح62

تعداد بازدید: ۸۹۳