مردن اینجا چقدر آسان است

دریافت


گرد و خاکی میان میدان است

رزم گاهی دوباره حیران است

ابروانی کمی گره خورده

لحظه ها لحظه های طوفان است

ماندن اینجا چقدر نا ممکن

مردن اینجا چقدر آسان است

لشکری را به خویش پیچانده

ذوالفقاری که گرم جولان است

دستمال نبرد خود را بست

یعنی این کوه گرم طغیان است

هیبتش کوه را زمین زده است

هر سپاهی از آن پریشان است

پهلوان پرور که می بینی

از نژاد خدای سبحان است

این که پیچیده لا فتی باشد

بانگ تکبیر از خدا باشد...

 

 فایل صوتی اجرای همین شعر توسط حاج محمود کریمی دریافت


تعداد بازدید: ۹۲۴