نظرات (۱)

  1. سلام
    حدیث و تصویر جملگی زیبا بودند.
    وقتی یکی یک بستنی به ما تعارف زد کلّی از او تشکّر می کنیم آیا روا نیست برای خالق خود که تمام عالم از اوست وقتی بگذاریم؟!
    تازه آن را هم می خواهند عوضش به ما بدهند.. خدایا به خاطر تمام الطافت سپاس!